Bloq

Düzgün olmayan işə qəbul siyasətinin fəsadları

Hər bir şirkət, daha yaxşı işə qəbul siyasəti aparmaq üçün müəyyən işlər görməkdədir. İşə qəbul bir şirkətin, mənfəətinin artmasına həmçinin əksi olan iflasa belə səbəb ola bilər. İşə qəbul obrazlı desək bir gömrük qapısıdır. Şirkətə ən faydalı və lazımlı adamları cəlb etmək üçün daimi işlər görməli və planlarımızı qurmalıyıq.
Düzgün olmayan işə qəbul siyasəti nəticəsində aşağıdakı mənfiliklərlə qarşı qarşıya gəlirik:
  1. İşə xərclənən ümumi vəsait,
  2. Danışıq xərcləri,
  3. Təlim xərcləri,
  4. Son haqq hesab və maaş,
  5. İşə qəbul olunan zaman.
 
Həmçinin buna əlavə olaraq, gözlə görünməyən lakin mütləq sayılmalı xərclərdə var. Bura işçilərin motivasiyasının aşağı düşməsi, internet və resurs xərcləri aiddir. Bütün hərşeyi bərpa etsək belə, zamanı bərpa edə bilmirik. Buna görə də düzgün və sistemli işə qəbul sisteminin qurulması, həm şirkətə həm işçiyə fayda verəcəkdir.
 
Menyu