Xidmətlər

Şirkətdaxili qayda və tənzimləmərə dair qayda və prosedurların hazırlanması

Xidmətin təfsilatlı izahı: Biznes proseslərin icrası zamanı prosedur və qaydaların olmaması işçi heyəti arasında kommunikasiyanın pozulmasına gətirib çıxarır. Şirkətdaxili prosedur və qaydalar müəssisənin konsitutsiyasını təşkil edir və işçilər arasında intizamı təmin edir. 
 
 
 Xidmətin əsas faydaları:

  • Biznes proseslərin icrası zamanı qeyri-müəyyənliklərin aradan qaldırılması,
  • Şirkət və əməkdaş arasında məsuliyyət bölgüsünün dəqiqləşdirilməsi,
  • Qaydalarda ədalətliliyin qorunması,
  • Narazılıq və şəxsi yanaşmanın aradan qaldırılması,
  • Korporativ brendin güclənməsi.

Xidmətin davam etmə müddəti:  2-4 həftə

Xidmətdən gözlənilən nəticə: 
Şirkətdaxili qayda və prosedurların müəssisədə effektivliyi artıracaq və biznes proseslərin kəsilməzliyi təmin olunacaq.

Menyu