Xidmətlər

Performans əsaslı əmək haqqı sisteminin qurulması

Xidmətin təfsilatlı izahı: Şirkətin biznes hədəflərinin əməkdaşların fərdi hədəflərinə çevrilməsində performans sisteminin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Şirkətdə performans sistemi 2 istiqamətdə qurulur. 1-Səriştə əsaslı, 2-hədəf əsaslı. Biznes proseslərin effektivliyi baxımdan performans sisteminin əhəmiyyəti olduqca böyükdür.
 
 Xidmətin əsas faydaları:

  • Şirkət biznes hədəflərinə olduqca sürətli şəkildə çatacaq,
  • Vəzifə və fərdlərin hədəfləri dəqiq bilinəcək,
  • Hesabatlılıq nəticəsində işçilərin hədəflərə nə qədər çatdığı görüləcək,
  • Əməkdaşların məhsuldarlığı artacaq,
  • Motivasiyanın yüksəlməsi baş verəcəkdir.

Xidmətin davam etmə müddəti:  2-3 ay

Xidmətdən gözlənilən nəticə: Şirkət öz biznes hədəflərini əməkdaşlar arasında bölərək il sonunda bütün biznes hədəflərinə çatacaqdır.

Menyu