Xidmətlər

Kadr kargüzarlığı prosesinin auditi

Xidmətin təfsilatlı izahı: Müəssisənin kadr əməliyyatlarının düzgün şəkildə həyata keçirilməsi istər qanunvericilik istər müəssisənin imici baxımdan olduqca önəmlidir. Kadr əməliyyatlarının auditi nəticəsində aşkara çıxarılmış bütün problemlər hesabat formasında şirkətin rəhbərliyinə təqdim olunacaqdır.

Xidmətin əsas faydaları:

  • Sənədləşmə prosesindəki natamamlıqlar aşkara çıxarılacaq,
  • Şirkətin qarşılaşacağı cərimələr vaxtında rəhbərliyə təqdim olunacaq,
  • Əmək qanunvericiliyi ilə zidiyyət təşkil edən sənədlərin düzəldilməsi üçün tövsiyələr veriləcəkdir.
Xidmətin davam etmə müddəti: 2-4 həftə

Xidmətdən gözlənilən nəticə: Şirkətin kadr auditinin aparılması nəticəsində, bütün risklər vaxtında aşkarlanacaq və təqdim edilmiş hesabat nəticəsində yaranmış problemlərin həlli üçün şirkətə tövsiyələr veriləcəkdir.

Menyu