Xidmətlər

Vəzifə təlimatlarının hazırlanması və əməyin dərəcələndirilməsi (grading)

Xidmətin təfsilatlı izahı: Biznes dünyasında ən vacib şərtlərdən biri məhz şirkətdə vəzifə və iş bölgüsünün düzgün şəkildə bölüşdürülməsidir. Zaman zaman iş yükünün həddindən artıq şişməsi nəticəsində, işçilər arasında demotivasiya halları yaranır və işçilər şirkəti tərk etmək barədə fikirləşir. Bu kimi mənfi nüansların qarşısını almaqdan ötrü HR Hunterin peşəkar komandası tərəfindən şirkətlərdə iş yükü analizi, iş yükü hesabatı və ardınca vəzifə təlimatlarının hazırlanması, əməyin dərəcələndirilməsi prosesi həyata keçirilir.

Xidmətin əsas faydaları:

  • Vəzifələr arasında konflikt tamamilə aradan qaldırılacaq,
  • İş bölgüsü effektiv tənzimlənəcək,
  • Ştat cədvəli üzrə iyearxiya bölgüsü düzgün şəkildə aparılacaq,
  • İşçilərin demotivasiyası kimi hallar aradan qaldırılacaq,
  • İşçilərin iş yükləri aydın şəkildə ölçüləcək və optimallaşdırılması üçün təkliflər veriləcək,
  • Gələcək vəzifə və iş bölgüsünün ədalətli şəkildə artması üçün sistem qurulacaq.

Xidmətin davam etmə müddəti: 1-3 ay

Xidmətdən gözlənilən nəticə: Şirkətdə iş bölgüsünün ədalətli şəkildə bölünməsi nəticəsində konfliktlər azalacaq və işçilər müəssisənin biznes hədəflərinə doğru birgə çalışacaqlar.

Menyu